تازه های کتابخانه

جودی دمدمی و طلسم بدشانسی

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛ترجمه ی محبوبه نجف خانی, تصویرگر پیتر. اچ. رینولدز
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: نجف خانی
 • موضوع: ; داستانهای تخیلی

جودی و تابستان پرماجرا

 • نویسنده: مک دونالد مگان؛تصویرگر پیتر.اچ. رینولدز, ترجمه‌ی محبوبه نجف خانی
 • ناشر: نشر افق، کتاب‌های افق
 • سال نشر: 1391
 • مترجم: مترجم: نجف خانی
 • موضوع: ; داستان های ماجرائی

جودی کارآگاه می‌شود

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛ترجمه ی محبوبه نجف خانی, تصویرگر پیتر اچ. ری نولدز
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: مترجم: نجف خانی, تصویر‌گر: رنلدز
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

جودی به کالج می‌رود

 • نویسنده: مگان مک‌دونالد؛تصویرگر پیتر اچ ری‌نولدز, ترجمه محبوبه نجف‌خانی
 • ناشر: نشر افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ن‍ج‍ف‌خ‍ان‍ی‌
 • موضوع: ; داستانهای ماجراجویانه آمریکایی

دور دنیا در هشت روز و نصفی

 • نویسنده: مگان مک‌دونالد؛ترجمه محبوبه نجف‌خانی, تصویرگر پیتر اچ.ری‌نولدز
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ن‍ج‍ف‌خ‍ان‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

جودی دکتر می‌شود

 • نویسنده: مگان مک‌دونالد؛ترجمه‌ی محبوبه نجف‌خانی, صویرگر پیتراچ. رینولدز
 • ناشر: نشر افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ن‍ج‍ف‌خ‍ان‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

جودی آینده را پیشگویی می‌کند

 • نویسنده: مگان مک‌دونالد؛ترجمه‌ی محبوبه نجف‌خانی
 • ناشر: افق، کتاب‌های فندق
 • سال نشر: 1389
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: نجف‌خانی
 • موضوع: ; داستان‌‌های ماجراجویانه

جودی دنیا را نجات می دهد

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛ترجمه ی محبوبه نجف خانی, تصویرگر پیتر اچ. ری نولدز
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1386
 • مترجم: مترجم: نجف خانی, تصویر‌گر: رنلدز
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

جودی مشهور می شود

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛تصویرگر پیتر اچ. ری نولدز, مترجم محبوبه نجف‌خانی
 • ناشر: افق؛ کتاب های فندق
 • سال نشر: 1391
 • مترجم: مترجم: نجف خانی, تصویر‌گر: رنلدز
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد

 • نویسنده: مگان مک دونالد؛تصویرگر پیتر اچ . ری نولدز, ترجمه محبوبه نجف خانی
 • ناشر: افق، کتابهای فندق
 • سال نشر: 1389
 • مترجم: تصویر‌گر: رنلدز, مترجم: ن‍ج‍ف‌خ‍ان‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی