فهرست ها

ویژه برنامه شب یلدا

نقالی شاهنامه؛ قصه گویی با گویش محلی؛ حافظ خوانی به صورت لایو در اینستاگرام

ویژه برنامه یلدایی شامل قصه گویی از ادبیات عامیانه با گویش محلی، نقالی از شاهنامه و حافظ خوانی به صورت لایو در فضای اینستاگرام کتابخانه 

روز یکشنبه 30 آذر ساعت 4 عصر